SULU FİLTRE

Sulu filtre,kimyasal içeriği olmayan fakat çevreye ve ortama koku yayan işletmelerde kullanılan sistemlerdir. . Sulu fitreler restoranlar alışveriş merkezleri lokantalar gibi işletmelerde zorunlu kullanılan havalandırma ekipmanlarıdır.
Sulu filtreler baca gazının atmosfere salınmadan önce temizlenmesini ve kokudan arıdırılmasını sağlar.

Ayrıca Kömür ve Fuel-Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtların kullanılan kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum ve partiküllerin tutulmasını sa­ğlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir.

Sulu filtre havayı su ile çökertme mantığı ile çalışır. Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur. Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar.

Sulu sistem baca filtrelerinin verimli bir şekilde çalıması ve ölçümlerde gerekli de­ğerleri sağlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir.Bu nedenle sistem kurulmadan önce uzman ekipler taraından ekspertiz çalışması yapılarak ihtiyaca en uygun tasarı yapılması sistemi verimli çalışması için çok önemlidir

Bunun için öncelikle gerekli tasarım çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi sistemi verimsiz çalışacaktır.

Sulu sistem filtre ünitesi yemek kokuları (ızgara ,balık vb. kokular) dumanlı hava, zehirli hava, a­ir tozların atmosfere atılmadan önce temizlenmesini sağlar.

 

SULU FİLTRE Kullanım Alanları:

Restoranlar ve Barlar
Pide ve Ekmek Fırınlarında
Merkezi Sistem Kalorifer Kazanlarında (Otel-Okul-Konut vs.)
Fabrika Kazanlarında
A­ğır sanayi de zehirli gaz ve duman solunumu yapan fabrikalarda