İKLİMLENDİRME

İklimlendirme kapalı ortamların temizlik,nem ve hava hareketliliğini insan sağlığı ve konforuna göre veya endüstriyel işlemlerde yapılan işleme en uygun seviyede tutulası için bu ortamlardaki havanın şartlandırılmasıdır.

İklimlendirme ;

Isıtma ,soğutma,havalandırma ve iklimlendirme/klima sistemlerinde temel amaç insanlar için daha sağlıklı ,konforlu ve kaliteli yaşam sağlamaktır.Öte yandan teknolojik ve endüstriyel yapılan çalışmalar sırasında ortamın yapılacak işlere uygun şartlara getirilmesini sağlamakla birlikte,sadece insanlar ve endüstriyel çalışmalar için gerekliliği dışında evcil hayvanlar ve bitkiler içinde gereklilik arz eder.

Bu uygun şartlar; ortamın sıcaklığı, bağıl nem seviyesi, içindeki oksijen miktarı, toz-duman/koku gibi zararlı maddelerden arındırılıp temizlenmesi ve ortam havasının tüm hacimdeki homojen dağılımının yani hava hareketinin sağlanması şeklinde özetlenebilir.

Bu amaçla uygulanan işlemlere “Havanın Şartlandırılması” veya “İklimlendirme” adı verilmekte olup genellikle dilimize Almancadan girmiş olan “Klima” ve İngilizceden girmiş olan “Air conditioning” deyimleri ile ifade edilmektedir.

İklimlendirme sistemlerinden beklenen verimin alınabilmesi ve maliyetleri en ekonomik seviyede tutarak uzun yıllar verili sonuçlar elde edilebilmesi için uzmanlar tarafından projelendirilmesi kurulması ve düzenli periyotlarda bakım işlemlerinin yapılaması gerekmektedir.Çevre kirliliğinden gürültüye,dış estetik görünümden ekonomik olmasına kadar bir çok beklentiyi maksimum oranda karşılaması gerekmektedir.Bu nedenle sistemim her elemanı bu şartları yerine getirecek kalite ve standartlarda olmalı ve ayrıca iyi projelendirilerek kullanılacak cihaz ve ekipman seçimlerinin titizlikle yapılmasının yanı sıra çalıştıracağı yapıya ve amaca en uygun şekilde yerleştirilmelidir.Bu aşamalardan sonra yapılacak testler ve ayarların ardından sistem konusunda yetrli donanıma sahip iyi eğitim almış işleticilere teslim edilmesi,kurulan iklimlendirme sisteminin uzun yıllar beklentileri sağlıklı bir şekilde karşılamasını sağlayacaktır.

İKLİMLENDİRMENİN ÖNEMİ

Dünyada kabul edilmiş araştırmalara göre, insanlar belli bir sıcaklık ve nem aralığında ve temiz havalı ortamlarda rahat etmektedirler. Bu aralık konfor bölgesi olarak tanımlanmıştır. Konfor bölgesi dışında kalan ölçümlerde olan havanın rahatsız edici ve sağlıksız olduğu oldukçe nettir.Bu tarz konfor dışı durumlarda göz yanmaları boğaz kuruluğu bunalma terleme ve daha pek çok sağlıksız ve rahatsız edici durumlar ortaya çıkar.Ortamdaki havanın temizlenmesi kirli havanın tahliye dilmesi temiz havanın sirküle edilmesi gerekmektedir.

Günümüzde pek çok insanın yaşamının önemli bir bölümü kapalı mekânlarda geçmektedir. Bu mekânlar gerek hacim, gerekse barındırdıkları insan sayısı olarak büyük boyutlara ulaşmışlardır. Fuar, konferans, tiyatro, sinema salonlarının, alışveriş merkezlerinin, diskotek ve gazinoların, pencereleri açılmayan yüksek binaların vb. yaşanabilir hâlde tutulması  yukarıda sayılan zararlardan kurtulmak ve bu alanlardaki yaşam kalitesinin istenilen standartlarda olması için iklimlendirme gereklidir

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir