TOZ FİLTRELERİ

Yaşam eğlence toplantı endüstri ve daha bir çok alanda havanın kalitesi insan çevre ve işletme açısından çok önemlidir.
Dünya sağlık örgütü açıkladığı verilere göre kapalı ortamda bulunan insanların bulundukları ortamlarda havadaki karbondioksit oranının 10.000/3 geçmesi durumunda sağlıksız hava soludukları ortaya çıkmıştır.
İnsan yoğunluğunun fazla olduğu, depolama yapılan,imalat yapılan,otopark ve labaratuar gibi ortam havasının çabuk kirlendiği alanlarda hava akımının olmaması ya da yetersiz olması durumunda oldukça sağlıksız bir durum ortaya çıkar.Bu duruma paralel olarakta hastalıkların yayılması kolaylaşır.
Yukarıda bahsedilen durumlarda hastalıkların yaygınlaşması bu yüzdendir.Lokal ve merkezi havalandırma sistemlerinin kurulması elzemdir.
Toz filtreleri havada bulunan ve solunması durumunda insan sağlığını vee çevreyi olumsuz etkileyen toz zerreciklerini fitre den sistemlerdir.
Havalandırma sistemlerinin havadaki toz zerreciklerini filtreleyerek ortama sızmasını engellemek amacıyla kullanılan sistemlerdir.
Uzmanlar tarafından yapılacak fizibilite çalışmaları doğrultusunda kullanılacak alanın özelik ve ihtiyaçlarına göre e doğru sistemin kuruması çok önemlidir.
Her alanın kendine özgü bir yapısı bulunmaktadır ve buna paralel olarak filtre sistemleri de çeşitlilik göstermektedir.
Sistemde kullanılacak filtrelerin düzenli şekilde değiştirilmesi temiz havanın kalitesini direkt olarak etkileyeceğinden doğru periyotlarda kontrol edilerek değişimlerinin yapılması çok önemlidir.
Hastane laboratuvar vb. alanlarda yüksek hijyen söz konusu olduğundan bu alanlara özel filtreler kullanılır.Her türlü sıcaklığa dayanıklı ve sızdırmazlık özelliği bulunan bu filtreler alana göre tercih edilir.
Filtre sistemleri kurulumu yapılırken mutlaka uzman ekipler tarafından
kurulmalıdır.Aksi durumlarda ihtiyaç dışı ya da gereğinden büyük filtreler kullanılarak verimin artırılacağı gibi yalış bir strateji izlendiği durumlar meydana gelmekte bu durum ise verimi artırmadığı gibi gereksiz maliyetler oluşturmaktadır.
HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURULACAK ALAN
Havalandırma yapılacak alanın doğru analiz edilmesi çok önemlidir.Alanın
büyüklüğü,insan sirkülasyonu,alanda bulunan eşyalar,tuvalet ve mutfak bulunuması ve sayısı gibi alan özellikleri alana kurulacak havalandırma sisteminin boyut ve donanımını doğrudan etkileyecektir.
Havalandırma sistemi kurulacak alanların uzman ekipler tarafından yapılacak mekan analizi sonrasında hazırlanacak projeye göre karar verilmelidir.
Kalite standartlarına uygun,dayanıklı,bakım ve temizliği kolay yapılabilen enerji ve verim kaybını önleyen filtre ve ekipmanlar tercih edilmelidir.
FİLTRE EDİLMİŞ HAVA TEMİZ MİDİR?
Havada bulunan kozmetik gazlar toz zerrecikleri gibi bir çok hava kirletici madde bulunmaktadır.
Bu havanın filtre edilerek ortama salınması büyük ölçüde havayı

MEKANİK HAVALANDIRMA

MEKANİK HAVALANDIRMA (ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA)

Endüstriyel havalandırma sistemleri, işyeri ortamındaki kirlenmiş havayı değiştirmek için ısıtılmadan veya ısıtılarak, doğal akım, etkin basınç ya da mekanik bir etki (vantilatör) yardımıyla, ilgili ortamdan hava emilerek dışarıya atılması veya bu ortama taze hava verilmesi amacıyla kurulan mekanik sistemlerdir.

Mekanik havalandırma sistemlerinde ortamdaki havanın hareket ve değimi için fan sistemlerinden yaralanılır.Mekanik havalandırmada 3 ana sistem mevcuttur;

Bunlar a.Doğal hava girişi, mekanik hava emişi.

  1. Mekanik hava beslemesi, doğal hava çıkışı.
  2. Dengeli havalandırma olarak adlandırılan mekanik hava beslemesi ve mekanik hava emişi olarak gruplandırılmıştır.

Mekanik sistemler doğal havalandırma semlerinden farklı olarak şartlara bağı değildir.Bu nedenle sürekli hava hareketi zorlanmış olarak temin edilir.bu durumdan kaynaklanan tesis ve işletme masrafı olmasıyla birlikte fanlar ve hava kanal sistemlerinin meydana getireceği ses riski bulunmaktadır.Hem işletmeye gereksiz maliyet yükü hem de verimsiz çalışma ve ses gibi olumsuz faktörlerin önüne geçebilmek için mutlaka uzman ekiplerle çalışmalı ve ortama en uygun projelendirme yapıldıktan sonra kalite standartlarına uygun doğru elemanlar kullanılarak sistem kurulmalıdır. Bu sayede gereksiz maliyetlerin önüne geçilerek uzun yıllar verimli bir şekilde çalışan sistemlere sahip olunabilir.

Tuvalet havalandırmasında olduğu gibi bir bölümden diğer bir bölüme havalandırma kanalları ile koku duman geçişinin sağlandığı sistemlerde şönt kanallar kullanılmaktadır. Bu sistemlerde önem arz eden bir diğer hususta yedekli fan sistemi yani çift fan kullanılmasıdır. Yedekli fan sistemi sayesinde bir fanın arıza yapması durumunda yedek fanın devreye girmesi ile havalandırma kesintisiz  devam ederken arızalı fana rahatlıkla onarım ve bakım yapılabilmesidir.

Mekanik havalandırma sistemi kullanılan alanlarda bir fanla beslenen hava kış aylarında öncelikle oda sıcaklığı seviyesine dengelenmeli aynı zamanda egzost edilen hava miktarı kontrol altında tutulmalıdır. Hava miktarı kontrol altında tutulmazsa büyük ısı kaybına neden olacak hem maliyet artışı yaşanacak hem de sistem verimliliği düşecektir.Bunlarla beraber kullanılan besleme fanına ek olarak egzost edilecek hava içinde bir egzost fanı kullanılması önemlidir. Bu sayede hava miktarını denetlemek mümkün olacağından içerideki basıncı da kontrol etmek imkanı elde edilecektir.

Tüm sistemin uzmanlar tarafından projelendirilmesi çok önemlidir.Yoğun aydınlatma olan alanlarda egzost havası aydınlatma armatürleri üzerine yerleştşirlir ve emiş oradan sağlanırsa armatürlerden yayılacak ısı ortama yayılmadan kaynağından emilerek tahliye edilir. Özellikle yaz aylarında oldukça verimli bir havalandırma sağlanmış olur.

 

İKLİMLENDİRME

İklimlendirme kapalı ortamların temizlik,nem ve hava hareketliliğini insan sağlığı ve konforuna göre veya endüstriyel işlemlerde yapılan işleme en uygun seviyede tutulası için bu ortamlardaki havanın şartlandırılmasıdır.

İklimlendirme ;

Isıtma ,soğutma,havalandırma ve iklimlendirme/klima sistemlerinde temel amaç insanlar için daha sağlıklı ,konforlu ve kaliteli yaşam sağlamaktır.Öte yandan teknolojik ve endüstriyel yapılan çalışmalar sırasında ortamın yapılacak işlere uygun şartlara getirilmesini sağlamakla birlikte,sadece insanlar ve endüstriyel çalışmalar için gerekliliği dışında evcil hayvanlar ve bitkiler içinde gereklilik arz eder.

Bu uygun şartlar; ortamın sıcaklığı, bağıl nem seviyesi, içindeki oksijen miktarı, toz-duman/koku gibi zararlı maddelerden arındırılıp temizlenmesi ve ortam havasının tüm hacimdeki homojen dağılımının yani hava hareketinin sağlanması şeklinde özetlenebilir.

Bu amaçla uygulanan işlemlere “Havanın Şartlandırılması” veya “İklimlendirme” adı verilmekte olup genellikle dilimize Almancadan girmiş olan “Klima” ve İngilizceden girmiş olan “Air conditioning” deyimleri ile ifade edilmektedir.

İklimlendirme sistemlerinden beklenen verimin alınabilmesi ve maliyetleri en ekonomik seviyede tutarak uzun yıllar verili sonuçlar elde edilebilmesi için uzmanlar tarafından projelendirilmesi kurulması ve düzenli periyotlarda bakım işlemlerinin yapılaması gerekmektedir.Çevre kirliliğinden gürültüye,dış estetik görünümden ekonomik olmasına kadar bir çok beklentiyi maksimum oranda karşılaması gerekmektedir.Bu nedenle sistemim her elemanı bu şartları yerine getirecek kalite ve standartlarda olmalı ve ayrıca iyi projelendirilerek kullanılacak cihaz ve ekipman seçimlerinin titizlikle yapılmasının yanı sıra çalıştıracağı yapıya ve amaca en uygun şekilde yerleştirilmelidir.Bu aşamalardan sonra yapılacak testler ve ayarların ardından sistem konusunda yetrli donanıma sahip iyi eğitim almış işleticilere teslim edilmesi,kurulan iklimlendirme sisteminin uzun yıllar beklentileri sağlıklı bir şekilde karşılamasını sağlayacaktır.

İKLİMLENDİRMENİN ÖNEMİ

Dünyada kabul edilmiş araştırmalara göre, insanlar belli bir sıcaklık ve nem aralığında ve temiz havalı ortamlarda rahat etmektedirler. Bu aralık konfor bölgesi olarak tanımlanmıştır. Konfor bölgesi dışında kalan ölçümlerde olan havanın rahatsız edici ve sağlıksız olduğu oldukçe nettir.Bu tarz konfor dışı durumlarda göz yanmaları boğaz kuruluğu bunalma terleme ve daha pek çok sağlıksız ve rahatsız edici durumlar ortaya çıkar.Ortamdaki havanın temizlenmesi kirli havanın tahliye dilmesi temiz havanın sirküle edilmesi gerekmektedir.

Günümüzde pek çok insanın yaşamının önemli bir bölümü kapalı mekânlarda geçmektedir. Bu mekânlar gerek hacim, gerekse barındırdıkları insan sayısı olarak büyük boyutlara ulaşmışlardır. Fuar, konferans, tiyatro, sinema salonlarının, alışveriş merkezlerinin, diskotek ve gazinoların, pencereleri açılmayan yüksek binaların vb. yaşanabilir hâlde tutulması  yukarıda sayılan zararlardan kurtulmak ve bu alanlardaki yaşam kalitesinin istenilen standartlarda olması için iklimlendirme gereklidir