BACA TİPİ SULU FİLTRE

Hava kirlili­ği, insan yaşamı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahiptir. Hava da bulunan kurun gibi a­ğır metaller kan hücrelerinin bozulmasına ve bir takım ciddi tıbbi sorunlara hatta ölümlerle sonuçlanan riskler taşımaktadır.

Kirli dumanın, su dolu iki tank aracılığı ile temizlendiği ve atmosfere temiz havanın salınmasını sağlayan sulu baca filtre sistemi, işletmeleri dumandan, kokudan, hava kirliliğinden isten ve de yangından korur.

Sulu baca filtresi temiz hava sağlayarak hava kirliliğini de önlerken işletmelerde zaman içerisinde oluşabilecek sağlık ve maddi sorunları engelleyen güvenilir sistemlerdir.

Baca tip sulu filtre, işletmelerde bulunan hava ve atık gaz tahliyelerinin filitre edilerek atmosfere salınımını engeller.Bu sistemleri kullanan işletmeler yasal zorunlulukları da yerine getirmiş olurlar.

A­ğır sanayi işletmelerinde, kimyasal gaz çıkışı riski bulunan veya do­ğrudan gaz çıkışı  yapan işletmeler için baca tipi sulu filtre olmazsa olmazlardandır.

Havalandırma çözümlerinde sıklıkla kullanılan sulu filtre, restoran bar gibi kimyasal içeri­ği olmayan buna karşın ortama kokuyu yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu fitreler restoranlar, alışveriş merkezleri, lokantalar gibi işletmelerde zorunlu kullanılan havalandırma ekipmanları’dır.

Ayrıca Kömür ve Fuel-Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtlardan kullanılan kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum ve partiküllerin tutulmasını sa­ğlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir.