TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

Genel yaşam ve çalışma alanlarında ısıma ve soğuma faktörleri dışında bu alanları en fazla olumsuz etkisi altına alan unsur tozdur.Bu nedenle bahsedilen bu alanlarda hava kalitesini artırmak için en fazla ihtiyaç duyulan ve tercih edilen sistemler toz toplama sistemleridir.

Toz toplama sistemi endüstride çalışma ortamlarında hava kalitesini arttırmak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havalandırma ve çalışma koşulları üzerinde ısınan faktörleri devre dışı bırakırsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kayna­ma deri dokusu olur iken, işletmelerde işletme faaliyetine göre do­ğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar.

Toz toplama üniteleri ve toz toplama filtreleri ve di­ğer elemanları ile bir bütün olarak çalışırlar.
Sa­ğlıklı bir çalışma veriminin elde edilmesi işletme veriminin maksimize edilmesi adına havalandırma sistemlerinde birincil teknik ekipmanlar olarak kullanılır.

Farklı güç ve filtreleme seçeneklerinde imalatları yapılabilmektedir. Toz toplayıcı sistemler seçerken işletme ortamında oluşan kir ve toz dikkate alınmalıdır. Kimyasal gazlar salınan bir ortamla, talaş tozu olan bir ortamda kullanılan toz toplama filtreleri farklılık gösterir. Sürekli olarak toz ve talaş çekilerek çalıştıklarından makine aktif durumda iken ortamda maske kullanılmalıdır.

Bu sistemler sayesinde teneffüs edilen havanın kalitesi yükseltilmektedir. Bu işlem hava içerisinde ortama ba­ğlı olarak oluşan zerreciklerin ortamdan ayrı tartılması ile sağlanmaktadır.
Havada bulunan zerrecikler toz toplama ünitesinin sağladığı emilim gücü sayesinde toz tutucu filtrelere aktarılır

Genellikle talaşlı imalat, ahşap ürünleri, otomotiv, kimya, metal vb. sektörlerde üretim sahasında oluşan toz, talaş, pigment vb. partiküllerin uzaklaştırılması ve ortam havasından filtrelenerek daha temiz ve sa­ğlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan sistemlerdir.